top of page
conferentie

Waarom registreren bij de Prince-Academie?

 • Het aanbod van de Prince-Academie staat volledig los van de bestaande afdelingsactiviteiten. Er wordt niets weggenomen, alleen toegevoegd.

 • Waar mogelijk wordt gewerkt met digitale platformen, zoals een specifieke Prince-Academie website, een smartphone app, zoommeetings, digitale ledenfora en nieuwsblogs.

 • Registreren bij de Prince-Academie is vrijwillig en vrijblijvend maar wel essentieel om deel te kunnen nemen aan de lezingen en andere activiteiten van de Prince-Academie.

 • Om wille van privacy zijn alleen de algemene pagina's van deze website  publiek, voor de specifieke informatie moet men eerst inloggen als Prince-Academie geregistreerde.

 • Alle Princeleden kunnen deelnemen door te registreren op de Prince-Academie website met hetzelfde e-mailadres als voor de www.ovdp.net site en na het ingeven van een paswoord.

 • Aspirant-leden van de Orde van den Prince kunnen zich registreren zodra ze als kandidaat-lid bij een afdeling van de Orde van den Prince bekend staan. Voor een lijst van de afdelingen zie hier. Weet je niet bij welke afdeling te kandideren, stuur dan een aanvraag van aspirant-lid naar het secretariaat van de Orde van den Prince: info@ovdp.net

 • Neerlandici extra muros (studenten, docenten, alumni) kunnen registreren en deelnemen aan de Prince-Academie zonder dat ze lid zijn van de Orde van den Prince.

 • Ook Neerlandici extra muros kunnen kandideren voor lidmaatschap.. Er is immers een Gewest 'Buitenland' dat alle afdelingen in het buitenland overkoepelt, met een onbestemde afdeling "Extra Muros", een speciale afdeling voor Princevrienden uit buitenlandse regio's waar geen afdeling gevestigd is..

 • Afdelingen van de Orde van den Prince en vakgroepen Neerlandistiek extra muros kunnen zich als groep aanmelden, bv. om een afdeling te koppelen aan een vakgroep, samen een extern NT&C-project op te zetten of een bestaande samenwerking te melden.

Waarom aanmelden

Online lezingen

 • Regelmatig wordt er op een avond in de week een online lezing georganiseerd over een actueel thema.

 • Gratis deelname.

 • Bij inloop, pauze en einde zijn er breakout rooms om gesprekken tussen deelnemers te stimuleren.

 • Deelname is beperkt tot een honderdtal deelnemers, zodat interactie mogelijk blijft. Eventueel kan dit aantal opgetrokken worden tot 300 deelnemers .

 • Typische agenda:

  • 19u30: inloop met breakout rooms​

  • 20u00: inleiding van spreker en dan de lezing zelf

  • 21u15: vragen vanuit het publiek

  • 21u50: mededelingen en afsluiting

  • 22u00: mogelijkheid tot napraten in breakout rooms

  • 23u00: sessie wordt afgesloten

Schermmozaiek online meeting
Online lezingen

Digitale Prince-ontmoetingen

Taaloefen-babbelbox
 • Sessies van ongeveer 1 uur waarbij Princeleden in gesprek gaan met studenten Neerlandistiek bij wijze van taalpracticum voor gesproken taal.

 • Typisch 10 à 15 studenten en evenveel Princeleden

 • Meestal zijn de studenten verbonden aan eenzelfde vakgroep, terwijl de Princeleden uit gelijk welke afdeling kunnen komen.

 • Een zoom-regisseur zal de sessie inleiden en de gesprekskamers instellen. Halfweg worden de groepjes herschikt zodat elke deelnemer twee gesprekken kan voeren.

 • Typische sessie:

  • 10 min: introductie in groep waar enkele gespreksonderwerpen aangereikt worden​

  • 20 min: eerste gesprek per 2 tot max 4 personen

  • 5 min: pauze en wisseling van gesprekspartners

  • 20 min: tweede gesprek

  • 5 min: afsluiting in groep

Welkom op stage

Studenten Neerlandistiek die op stage komen in Nederland of Vlaanderen, worden toegewezen aan een afdeling die zal optreden als peter van de student.

Mogelijk aanbod van de Prince-afdelingen en/of individuele Princeleden aan de studenten:

 • uitnodiging om de afdelingsvergaderingen bij te wonen, waarbij de kosten gedragen worden door de afdelingskas

 • cultuurdagtrip om iets van de stad of de streek te verkennen

 • mogelijke bemiddeling en logistieke hulp, bv. logement, papierwerk, stageplaats,... respondenten,...).

Vakexperten en respondenten
 • Taalpracticum en projectondersteuning via mail of chat

 • In functie van werkstukken of onderzoeksprojecten komen studenten Neerlandistiek in rechtstreeks contact met Princeleden die hun specifieke vakexpertise of ervaring ten dienste stellen.

 • Soms zoeken studenten voor specifieke werkopdrachten respondenten voor gerichte enquêtes.

Thema-babbelbox
 • Sessies van ongeveer 1 uur waar kleinere groepjes Princeleden en neerlandici in gesprek gaan rond een vooraf afgesproken thema.

 • Een thema-babbelbox wordt geïnitieerd door een individueel Princelid of neerlandicus extra muros. die het debat kort zal inleiden en op het einde afronden.

 • Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de groep tijdens het debat opgesplitst in kleiner groepjes.

 • Typisch 20 à 30 Princeleden / neerlandici

 • Naast de inleider is er een zoom-regisseur om de sessie technisch te begeleiden en de kamertoewijzing te initiëren.

 • Typische sessie:

  • 15 min introductie door de inleider​

  • 15 min eerste gesprek per 4 tot max 6 personen

  • 5 min pauze en nieuwe wisseling van groepen

  • 15 min tweede gesprek

  • 10 min gezamenlijke afsluiting

Forum

De plek op deze website waar vraag en aanbod samenkomt, een marktplein voor de uitwisseling van informatie en ideeën, waar iedereen een bericht kan posten volgens vaste rubrieken, of op een post antwoorden.

Gebruik het Forum om 

 • antwoorden te krijgen op vragen

 • nuttige informatie te delen of te bespreken

 • in contact te komen met andere leden over een bepaald thema of vraag

 • een dienst aan te vragen of aan te bieden

 • om een afdelingsproject of vakgroepproject voor te stellen.

Prince-ontmoetingen
bottom of page