top of page
Image by Mark Potterton

Prince-Academie

De Prince-Academie is een initiatief van de Orde van den Prince en heeft een tweeledig doel: leden van verschillende afdelingen met elkaar verbinden, o.a. via  zoomlezingen, en bruggen slaan tussen leden en neerlandici extra muros (docenten, studenten & alumni). 


Corona leerde dat online vergaderen en digitale platformen specifieke voordelen bieden. Leden van verschillende afdelingen kunnen elkaar makkelijk ontmoeten, sprekers van ver kunnen een lezing houden en de groepsgrootte speelt ook nauwelijks nog een rol.

 

Daarnaast kunnen bestaande banden met vakgroepen Neerlandistiek extra muros verstevigd worden, bv. met deelname van docenten en studenten aan zoomlezingen en online taaloefensessies, of kunnen nieuwe banden ontstaan met neerlandici extra muros. 


De Orde van den Prince met haar 2800+ leden en haar focus op de beleving en uitstraling van de Nederlandse Taal en Cultuur is een ideale partner voor neerlandici extra muros om hun kennis van de Nederlandse taal en Nederlandse en Vlaamse cultuur te toetsen én uit te breiden door contacten met Vlamingen en Nederlanders. Leden van de Orde van den Prince kunnen zo ambassadeurs van de Neerlandistiek in het buitenland worden. Met digitale evenementen als zoom-lezingen, babbelboxen, ledenfora kunnen leden bovendien makkelijker onderling met elkaar in contact blijven.

Welkom

bij de Prince-Academie, een digitaal ontmoetingsplatform
  • voor leden en aspirant-leden van de Orde van den Prince 
  • én voor neerlandici extra muros (docenten, studenten, alumni)
logo OVDP 2019

een initiatief
van de Orde van den Prince,

Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur
Registreer, dan krijg je toegang tot alle onderdelen, kan je inschrijven voor de activiteiten en blijf je op de hoogte.
Groesfoto afdeling Orde van den Prince
bottom of page