top of page
 • Regelmatig wordt er op een avond in de week een online lezing georganiseerd over een actueel thema.

 • Gratis deelname.

 • Bij inloop, pauze en einde zijn er break-out rooms om gesprekken tussen deelnemers te stimuleren.

 • Deelname is beperkt tot een honderdtal deelnemers, zodat interactie mogelijk blijft.

 • Typische agenda:

  • 19u30: inloop met break-out rooms​

  • 20u00: inleiding van spreker en lezing 

  • 21u10: discussie in kleinere groepen

  • 21u30: vragen vanuit het publiek

  • 21u50: mededelingen en afsluiting

  • 22u00: napraten in break-out rooms

  • 23u00: sessie afgesloten

Thema najaar 2023:

de kracht van diplomatie: onderhandelen met woorden

Diplomatie: een belangrijke maatschappelijke opdracht, maar weinig gekend.

De diplomatieke opdracht berust op een uitgekiende organisatie met uitstekend opgeleide en bekwame medewerkers, een belangrijke infrastructuur, specifieke regels en afspraken en ook een eigen manier van werken.

Deze lezingencyclus via zoom zal verschillende van deze aspecten behandelen. Elke sessie wordt opgenomen zodat Princeleden en geregistreerde neerlandici extra muros de sessie uitgesteld kunnen (her-)bekijken.

We starten met twee inleidende sessies waar Princeleden/partners over hun diplomatieke loopbaan komen vertellen. Basisbegrippen komen hier aan bod. Ook de verschillen tussen een diplomatieke loopbaan in Nederland en België en hoe men diplomaat wordt.

 1. Pieter en Mieke Langenberg-Tissot van Patot (afdeling Den Haag), over de diplomatieke loopbaan

 2. Axel Buyse (afdeling Brussel), over in foro interno, in foro externo in de Belgische diplomatie

 

In drie panelsessies worden de verschillende niveaus in de diplomatie uitgewerkt:

 1. bilateraal, of het overleg tussen landen, wat gebeurt er op de ambassade

 2. regionaal, of het overleg tussen 27 lidstaten en het Europees niveau

 3. multilateraal, of het overleg tussen landen op mondiaal niveau (bv. Verenigde Naties, IMF, NAVO, ...)

* Alleen mogelijk na registratie en inloggen.

PieterLangenberg-foto kl.jpg
Inleidende sessie 1

De diplomatieke loopbaan

di 12 sept. 2023

 20u00

foto-axel-buyse-1.jpg
Inleidende sessie 2

'In foro interno, in foro externo' in de Belgische diplomatie

ma 25 sept. 2023

 20u00

Steven Van Hecke Twitter.jpg
Bilaterale diplomatie

Bilaterale diplomatie in Nederland en België

20 oktober 2023

18:00

Foto credits © Anick Van Calster, Min BZ, België – Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, Min. BZ Nederland – Axel Buyse, foto Dirk Holthuis CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

Steven Van Hecke Twitter.jpg
Europese diplomatie

Regionale diplomatie binnen Europa

21 november 2023

19:00

Foto credits © Wepke Kingma, eigen foto – Thomas Lambert, Min BZ België, Belgium Embassy in Lux. – Jaap de Zwaan, eigen foto

Steven Van Hecke Twitter.jpg
Multilaterale diplomatie

Multilaterale diplomatie

12 december 2023

19:00

Thema voorjaar 2023:

rechtsstaat en democratie

Iedereen is wel te vinden voor de rechtsstaat. Want wie wil zich niet beschermd voelen tegen misbruik? Misbruik van de overheid of van de medeburgers. Maar de rechtsstaat komt niet vanzelf tot stand. Het vraagt voortdurende inspanning en middelen om deze te bestendigen.

Kennis en inzicht over het functioneren van de rechtsstaat zou voor elke burger een vanzelfsprekendheid moeten zijn om ze te steunen en te verdedigen. Niet alleen wanneer het goed gaat, maar ook wanneer de rechtsstaat in gevaar is, wanneer ze aangevallen of bedreigd wordt.  Velen weten nog te weinig hoe de rechterlijke macht - de behoeder van de rechtstaat -georganiseerd is en hoe ze functioneert.

   
De Prince-Academie wil in haar voorjaarssessie 2023 aandacht besteden aan de rechterlijke macht vanuit verschillende invalshoeken:

 1. De rechtsstaat en de rechterlijke macht (inleidende sessie)

 2. De onafhankelijke rechter 

 3. Het Grondwettelijk Hof 

 4. Internationale gerechtshoven

 

* Alleen mogelijk na registratie en inloggen.

Paul Lenaerts foto Jan Van Daele.JPG
Inleidende sessie 1

De rechtsstaat, onbekend = onbemind

do 16 februari 2023

 20u00

Foto Prof_edited.jpg
Inleidende sessie 2

Zonder empathie en tolerantie geen rechtsstaat

di 28 maart 2023

 20u00

Steven Van Hecke Twitter.jpg
Hoe onafhankelijk zijn onze rechters?

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Zie verslag in Nieuwsblog

12 april 2023

18:00

Foto credits © Sarah Schoenmaekers – Omnius, Geert Corstens – Mathijsloo CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Philip Traest - UGent

Steven Van Hecke Twitter.jpg
Macht en tegenmacht

Macht en tegenmacht | Democratie en rechtsstaat, geen vanzelfsprekende cocktail.

Zie verslag in Nieuwsblog

23 mei 2023

18:00

Foto credits © Ernst Hirsch Ballin - Ilvy Njiokiktjien Nationaal Comité 4 en 5 mei via Wikimedia Commons | Koen Geens - Peter De Schryver CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons | Frank Judo – eigen foto

Thema najaar 2022: het uitgeven van een literair werk

Hoe komt een boek tot stand? Hoe vind je een uitgever? Wat doet een redacteur? Wie kiest de cover? Hoeveel verdient een auteur? Wat is een literair agent? Hoe ontstaan vertalingen?

​Over deze en nog vele andere vragen buigen we ons in een de lezingencyclus van het najaar 2022.. Met drie online panelgesprekken belichten we enkele belangrijke aspecten van het boekenvak:

 1. Van manuscript tot boek

 2. Eén taalgemeenschap twee literaturen

 3. Literaire vertalingen en interculturele transfer

* Alleen mogelijk na registratie en inloggen.

Steven Van Hecke Twitter.jpg
Van manuscript tot boek

Hoe komt een literair werk tot stand? Rol van agent, redacteur en uitgever.

Zie verslag in Nieuwsblog

6 oktober 2022

18:00

Frank Westerman op het VIIIe Festival Gory Literature, Polen, juli 2022, foto van Tomasz Leśniowski CC BY-SA 4.0, cropped, via Wikmedia Commons

Steven Van Hecke Twitter.jpg
Een taal, twee literaturen

Peilen naar de verschillen in uitgeefcultuur tussen Nederland en Vlaanderen

Zie verslag in Nieuwsblog

10 november 2022

19:00

Foto credits © Paul Sebes | © Celine Simons - Manon Uphoff | © JW Kaldenbach - Ivo Victoria | © Carlo Van Baelen | © Ilse Fimmers – Miet Ooms

Steven Van Hecke Twitter.jpg
Literair vertalen

Literair vertalen en interculturele transfer

Zie verslag in Nieuwsblog

8 december 2022

19:00

Foto credits © Susanne Kronholm - Bart Moeyaert |© Annika Johansson| © Elbert Besaris - Gea Schelhaas| © Victor Schiferli - Barbara den Ouden| © Jack McMartin © Rob Stevens, KU Leuven - Jack McMartin

Thema voorjaar 2022:

Europa

Europa is de geografische ruimte waarin we leven. Wat betekent dit? Wordt Europa ‘an ever closer union’, zoals in de verdragstekst staat? 

Een thema dat ons erg zinvol leek om over te debatteren tijdens onze eerste cyclus zoomlezingen met leden van de Orde van den Prince in Nederland, Vlaanderen en Buitenland en met vrienden uit Midden-Europa, neerlandici extra muros, docenten en studenten.

Drie Europakenners, elk vanuit een eigen invalshoek, begeleiden ons.

* Alleen mogelijk na registratie en inloggen.

Steven Van Hecke Twitter.jpg
Steven Van Hecke

Waarom Europa? Kleine geschiedenis van een groot project

Zie verslag in Nieuwsblog

24 februari 2022

19:00

Profielfoto Twitteraccount Steven Van Hecke

Steven Van Hecke Twitter.jpg
Caroline de Gruyter

Beter wordt het niet. Een reis door het Habsburgse Rijk en de Europese Unie

Zie verslag in Nieuwsblog

7 april 2022

18:00

foto TheNexusInstitute (youtube) - Would you die for Europe? (at 3min 29s), CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Steven Van Hecke Twitter.jpg
Herman Van Rompuy

Europa Morgen

Zie verslag in Nieuwsblog

9 juni 2022

18:00

foto Michiel Hendryckx, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

bottom of page