top of page

Wat is is een account?

Een account is een entiteit in een websiteomgeving met een aantal rechten. Elke ongedefinieerde websitebezoeker heeft toegang tot slechts een gedeelte van de informatie en kan ook niets inbrengen of wijzigen. 


Eens je een account hebt aangemaakt via het registratieproces, ben je bekend bij de website en krijg je 'rechten'. Initieel is dat de toegang tot alle informatie, maar je kan ook specifieke rechten krijgen, bv. om zelf informatie toe te voegen of te wijzigen aan bepaalde bladzijden of om op te treden als toezichter op het Ledenforum.

Keuzemenu login.jpg
bottom of page