top of page
Blurred people mingling

Welkom aan Princeleden en neerlandici extra muros

een initiatief
van de
Orde van den Prince,

logo OVDP 2019

Thema najaar 2023: diplomatie

Lezingencycli

Image by Benjamin Child

Thema: 

de kracht van diplomatie: 

onderhandelen met woorden

Diplomatie is een belangrijke maatschappelijke opdracht, maar weinig gekend. Met 2 inleidende lezingen door Princeleden-diplomaten en 3 panelsessies met vooraanstaande diplomaten verdiepen we ons in het thema.

Prince-ontmoetingen

Online meeting

Gesprekken met

moedertaalsprekers

Princeleden in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten gaan in gesprek met studenten Neerlandistiek extra muros.

Oefenen in taalvaardigheid, uitwisselen van culturen.

Prince-ontmoetingen

A person making a presentation

Online lezingen of debatten van en voor Prince-Academici

Via zoom-vergaderingen gaan kleinere groepjes Princeleden en neerlandici in gesprek rond een vooraf afgesproken thema of luisteren naar een lezing van een Princelid of neerlandicus. Een sessie duurt typisch 1 uur.

* Vereist registratie en inloggen.

'Volg' rubrieken of categorieën,

zo blijf je op de hoogte.

Image by Vadim Sherbakov

Vakgroepen Neerlandistiek
extra muros

Prince-Academie wil een brug slaan tussen de Princeleden en 15.000 studenten Nederlandistiek overal ter wereld.

Via regionale koepelverenigingen van leerstoelen Neerlandistiek en de IVN (Internationale Vereniging van de Neerlandistiek) worden de contacten opgebouwd.

 

Er wordt gestart met Comenius die de leerstoelen van Centraal-Europa verenigt.

Comenius kaart met alle vakgroepen Neerlandistiek

Afdelingen van de Orde van den Prince

Er zijn bijna 100 afdelingen actief in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten. De Orde van den Prince telt 2800+ leden. 

Hier een lijst van de afdelingen.

Google maps afdelingen OVDP
Vakgroepen
Peterschap
Deelnemen als groep

Peterschappen

Als Prince-afdeling kan je ook een langdurig peterschap opnemen met een specifieke vakgroep Neerlandistiek extra muros. Via een extern NT&C project worden doelstellingen geformuleerd en jaarlijks hernieuwd. Naast de financiële steun van de afdeling draagt ook de centrale NT&C kas bij.

Via dit platform kunnen nieuwe peterschappen ontstaan:

  • afdelingen die op zoek zijn naar een leerstoel extra muros waarmee samengewerkt kan worden

  • vakgroepen die op zoek zijn naar een afdeling. 

 

Bij interesse, meld je aan als afdeling of als vakgroep.

Of gebruik het ledenforum om je afdeling of leerstoel voor te stellen en te peilen naar interesses.

Hier een lijst met bestaande peterschappen en voorbeelden van samenwerking.

Meewerken als vakgroep of afdeling?

Heb je interesse om als groep mee te werken of ben je geïnteresseerd in een peterschap, meld je hier aan:

* Alleen mogelijk na registratie en inloggen

Meewerken als vrijwilliger?

We zoeken vrijwilligers voor de dagdagelijkse werking van de Prince-Academie, mensen met een beetje tijd en veel passie voor het uitdragen van onze missie.

Kijk hier wat we zoeken.

Image by Ryoji Iwata
bottom of page